VÅRT ANSVAR

Med passionen att ”Barn skall få vara barn” grundades Kid’s Concept 2007. Vi vill vara med och bidra till en kul och trygg miljö i harmoniska barnrum som stimulerar till lekglädje. Vi vet att barn utvecklas genom leken och miljön. Att produkterna måste vara säkra är vårt ansvar. Vi verkar i en bransch som är hårt reglerad och alla inblandande har som uppdrag att sätta barnens säkerhet och föräldrarnas trygghet främst. Vi ser hållbarhet som en självklar del i allt vi gör. Naturen är det viktigaste vi har. Det är här vi leker, myser och ska må bra. Därför har vi påbörjat ett långsikt arbete där vårt mål är att tillverka funktionella, tidlösa och hållbara leksaker och barninredning och belasta miljön så lite som möjligt, nu och för framtida generationer. 


Vi arbetar i nära samarbete med våra fabriker och besöker dem regelbundet. Vi vill att det ska finnas en ömsesidig förståelse och ett gemensamt intresse av att arbeta med hög kvalitet, funktion och miljöfrågor. När vi designar våra produkter går hållbarhet och funktion alltid hand i hand. När du köper en produkt från oss kan du känna dig trygg i att den har tillverkats, testats och godkänts i enlighet med alla regelverk. Vi jobbar kontinuerligt med riktlinjer för hållbarhetsarbetet mot framtidens mål.
MILJÖ

Miljöfrågorna får allt större fokus, både globalt och här i Sverige. Vi samarbetar med våra leverantörer för att hitta gemensamma former för ständig utveckling av miljöarbetet. För att utveckla vårt arbete i miljöfrågor ännu snabbare har vi sedan 2014 anlitat en konsult som hjälper oss med våra inköpsprocesser och för att säkerställa REACH-lagstiftningen i alla led av vår produktion.


CSR - Arbetsmiljö

Arbetet med arbetsmiljön och arbetsvillkor hos våra leverantörer är högt prioriterat hos oss. Alla våra leverantörer måste signera vår Uppförandekod, som ingår i vårt avtal. Uppförandekoden grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.

Idag är 90% av våra fabriker inspekterade enligt välkända inititiv såsom BSCI, SEDEX, SA8000 och ICTI.


REACH

EU’s kemikalielag REACH, har funnits sedan 2007 och ställer ständigt högre krav på oss som importör, att ha kontroll på de ämnen som är förbjudna och som skall fasas ut. För att säkerställa att REACH efterföljs förser vi alla våra leverantörer med ett verktyg som hjälper dem fokusera på de kemikalier som är relevanta för produkten de tillverkar åt oss.

Instagram